Connect with us

Güncel

Kamuda Tasarruf Genelgesi Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu …

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik süreçlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının tesirli, ekonomik ve verimli kullanımına ait olarak genelge yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan genelgeye nazaran, içinde bulunulan yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ek yük oluşturacak formda faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile direkt ilgili olmayan rastgele bir harcama ve taahhütte bulunmayacak. İhale şartname ve kontratlarına alım konusu ile ilgili olmayan ögeleri dahil etmeyecekler.

Kiralama ve satın alım yapılmayacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman ve toplumsal tesis arsa ve yeri satın alınmayacak, kamulaştırmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

Taşıt edinimi olmayacak

Kamu tarafından acil ve zarurî haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Kanun kararlarının müsaade verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi, binek üzere taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt makam aracı olarak tahsis edilmeyecek.

Kurumlar, 2020 yılındaki taşıt sayılarını, 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

İletişim ve temsil masraflarına sınır

Cep telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek. Aylık cep telefonu görüşme fiyatı limitleri 1,800 gösterge sayısının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak fiyatı geçemeyecek.

Uluslararası toplantılar ve ulusal bayramlar hariç kutlama tertiplerine ait faaliyetler nedeniyle seyahat, kokteyl, yemek ve gibisi davetler düzenlenmeyecek. Temsil ve ağırlama ödenekleri mecburî haller dışında kullanılmayacak.

Personel atama ve giderleri

Kamuda bir evvelki mali yılda takım ve konum sayılarında emeklilik, istifa ve vefat üzere nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni takım durum ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecek.

Kamu işçisi zarurî haller dışında fazla mesai fiyatı alacak biçimde istihdam edilmeyecek.

Atamalar yalnızca yönetici takımları ile hudutlu tutulacak. Kamu kurumları ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı ödemelerini ve yükümlülüklerini vaktinde yerine getirecekler.

Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında mesleksel kuruluş ve derneklere üye olunmayacak, zarurî olmadıkça danışmanlık hizmeti satın alınmayacak.

Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.