Connect with us

Ekonomi

Erdoğan: Akaryakıt ve motorinde Avrupa’da en ucuz ülke biziz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın pek çok yerinde Koronavirüs testleri fiyata tabi iken biz salgının başından …

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın pek çok yerinde Koronavirüs testleri fiyata tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza fiyatsız test hizmeti sunduk. Birebir formda aşı hizmetlerini de başka ülkeler üzere fiyatsız olarak vatandaşımıza veriyoruz.” dedi. Erdoğan daha evvel AB’nin en gelişmiş ülkelerinde aşıdan fiyat alındığını tez ederek, “Bugün Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri bile bu aşıları fiyatla yapıyor. 50 sterlin, 100 avro… Bu biçimde para alarak yapıyorlar.” açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, kabine toplantısının akabinde açıklama yaptı. Erdoğan,e n değerli meselelerden biri yüksek enflasyon olduğunu belirtirken, “Geçmişte hem enflasyonu aşağıya çekmeyi hem de büyümeyi birebir anda gerçekleştirme muvaffakiyetini gösterdik. Artık çok daha uygununu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yüksek enflasyonla çaba grup oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.” diye konuştu.

Erdoğan emeklilere yapılan artırım oranına ait ise, Emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz devri TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.” tabirini kullandı.

“Aşı hizmetlerini de öbür ülkeler üzere fiyatsız olarak vatandaşımıza veriyoruz.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Dünyanın pek çok yerinde Koronavirüs testleri fiyata tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza fiyatsız test hizmeti sunduk. Birebir halde aşı hizmetlerini de başka ülkeler üzere fiyatsız olarak vatandaşımıza veriyoruz. Vatandaşlarımıza, aşı randevularını kendilerini ve sevdiklerini muhafaza davetinde bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

“Aldığımız önlemler ve ekonomik canlanma hasebiyle 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık”

Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar önlemlere uymaya devam etmeliyiz. Salgın önlemlerinin yanında salgın periyodunda çeşitli başlıklar altında hayata geçirdiğimiz uygulamalarla milletimizin her kısmına dayanak olduk. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz direkt dayanakların fiyatı 150 milyar lirayı aşmış durumdadır, yıl sonuna kadar bu meblağın 196 milyara lirayı ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler, vergi ve SGK primleri yoluyla da 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. Aldığımız önlemler ve ekonomik canlanma münasebetiyle 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında orta verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday üzere yem hammaddesi satışına temmuzda devam edecek. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını çok halde yükseltmeye çalışanlara müsaade vermeyeceğiz.

Emekli maaşlarına artırım

Emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz periyodu TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz.

Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

Türkiye iktisadının en sağlam alanlarından bir tanesi de kamu maliyesidir. Son derece güçlü bir bütçe performansı gösterdik. Vergi siyasetlerinde gelir muhtaçlığı ile vergi yükü ortasındaki hassas dengeyi korumak için büyük itina gösteriyoruz. İktisat ıslahat programımız kapsamında kolay yöntemde vergilendirilen esnafımızın tüm yararlarını vergi dışı bırakıyoruz.

“Avrupa’da akaryakıtın ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz”

Mazotta 2 lira, akaryakıtta 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, akaryakıtta 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa’da akaryakıtın ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz. Vergisini tertipli ödeyen mükelleflerimize yüzde 5 gelir vergisi indirimi getirdik.

Türkiye iktisadının en sağlam alanlarından bir tanesi de kamu maliyesidir. Son derece güçlü bir bütçe performansı gösterdik. Vergi siyasetlerinde gelir muhtaçlığı ile vergi yükü ortasındaki hassas dengeyi korumak için büyük ihtimam gösteriyoruz. İktisat ıslahat programımız kapsamında kolay tarzda vergilendirilen esnafımızın tüm çıkarlarını vergi dışı bırakıyoruz.

Birileri ülkemizde gelir vergileri, SGK primleri yüksek, dolaylı vergilerde dünya şampiyonuyuz diyor. Alışılmış bunların her söyledikleri üzere bu da palavra. Türkiye’de mali yönetim gelirleri ve SGK primleri dahil dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranını yüzde 53’ten yüzde 61’e çıkardık. Birebir periyotta dolaylı vergi hissesini yüzde 47’den yüzde 39’a düşürdük.

“Kurumlar vergisi oranını, 2023’ten itibaren yüzde 20 düzeyine indiriyoruz”

Kurumlar vergisi oranını, 2023’ten itibaren yüzde 20 düzeyine indiriyoruz. İktisat Islahat Programı’mız kapsamında kolay tarzda vergilendirilen esnafımızın tüm karlarını vergi dışı bırakıyoruz

“OECD ülkeleri ortasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz”

Vilayetler Bankası’nın yurt dışı hibe ve kredi mutabakatları, bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha güzel altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir emekçi için, minimum fiyat üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Tüm süreçlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri ortasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.

“Önümüzdeki en kıymetli meselelerden biri yüksek enflasyon”

Vergi gelirlemizi de daima artırıyoruz. Önümüzdeki en kıymetli problemlerden biri yüksek enflasyondur. Geçmişte hem enflasyonu aşağıya çekmeyi hem de büyümeyi birebir anda gerçekleştirme muvaffakiyetini gösterdik. Artık çok daha düzgününü yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yüksek enflasyonla gayret kadro oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.

Fiyat istikrarı komitesini hayata geçirdik. Bir anda ortaya çıkabilen arz sorunlarına süratli bir biçimde müdahale edilmesi kaidedir. Aksi takdirde ülkede yaşayan her insanın mağduriyetine yol açan tablolarla karşılamamız kaçınılmaz hale gelmektedir.

Ülkemizin bir başka değerli avantajı bankacılık bölümünün güçlü ve sağlam görünümünü muhafazaya devam etmesidir. TL’yi desteklemek hedefiyle ilgili kurumlarımız gerekli adımları atıyor. Gerçek dalımız de döviz açık durumunu azaltıyor.

Güçlü bir iktisat için bankacılık bölümü kaynakları hakikat projelere yatırım olarak aktarılmalıdır. Finansman sağlarken üretilecek katma bedel, kazanılacak rekabet avantajı, oluşacak istihdam kapasitesi kesinlikle dikkate alınmalıdır.

“Halkımızın halk arz yoluyla finansmanlarını güçlendirmeye yönelen bu şirketlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz”

Sadece teminata bakılarak verilen kredilerin ekonomimize istenen katkıyı sağlamadığını görüyoruz. Tüketimi teşvik eden, cari açığı artıran, tasarruf seviyesini düşüren finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Biz bu kapsamda gereken tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Banka kredilerinin yanı sıra, sermaye piyasası araçlarının da şirketlerimiz tarafından tercih edilmeleri gerekli alt yapıyı hazırlıyoruz. Halkımızın halk arz yoluyla finansmanlarını güçlendirmeye yönelen bu şirketlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz.

Türk Lirası cinsi varlıkların cazibesini artıracak uygulamalar geliştiriyoruz. Kamuoyuyla 12 Mart’ta paylaştığımız iktisat ıslahat programını tüm paydaşlarının sıkı bir işbirliği ile çalışmasıyla hayata geçiriyoruz. Haziran ayı sonuna kadar tamamlanma mühleti koyduğumuz 35 hareket başlığından 31’i bitmiş durumdadır. Birinci yarı yıl için öngördüğümüz aksiyonları muvaffakiyetle tamamladık.

Tasarruf genelgesi

Kamuda taşıt alımı, kiralanması, temsil ve ağırlama üzere harcama alanlarına katı sınırlama getiren tasarruf genelgemizi yayınladık. Kredi garanti fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi dayanağını mümkün kıldık. Yeşil üretim için teknolojilerin geliştirilmesi maksadıyla ARGE çalışmalarını destekliyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın BES’e girmesinin önündeki mahzurlarını kaldırdık.”

Ülkemizin ve milletimizin bekasını tehdit eden güvenlik meseleleriyle uğraşımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük uğraşını veriyoruz. 28 yıl evvel bugün Başbağlar’da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.

MSB, İçişleri ve MİT’le bu çabayı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Yurt içinde polisimiz, jandarmamız, askerlerimiz, güvenlik korucularımız, istihbaratımızla terör örgütlerini her geçen gün biraz daha geriletiyoruz. PKK’nın üst takımı tarihinde birinci kere Kuzey Irak’ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir.

Son 6 ayda PKK’nın en üst kademesindeki isimler birebir akıbete düçar olmuştur. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ’cülerin değerli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplum bünyesinden temizledik. FETÖ’yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarını devam ediyoruz.

MİT, DEAŞ ile uğraş de çok sayıda örgüt mensubunun yakalanmasını sağlamıştır. Ülkemize yönelik 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ’yü kökünden kazıma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Örgütün stratejik kurumlardaki tüm mahrem yapılarını ve arşivlerini tek tek ortaya çıkardık. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişi Türkiye’ye getirildi. MİT, son olarak FETÖ’nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirdi. Bu kişi Türkiye’de bulunduğu periyotta örgütün bilinmeyen yapısı içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst seviye yöneticileri ortasına katılan bu şahıs zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir. Örgüt, mensupları ortasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki dayanak kampanyalarını ve ülkemiz hakkında aleyhtarlığı artırmıştır. Bu devlete ve millete pusu kuran, ihanet eden hiçbir yapının varlığını sürdürmesine müsaade vermeyeceğiz.

Uyuşturucuyla uğraşta de emniyet ve gümrük teşkilatlarımızın ağır çabaları sayesinde çok kıymetli başarılara son 2-3 hafta içerisinde adım attık. Yalnızca son 6 ayda dün Gürbulak’ta ele geçirilen 462 kilogramlık likit eroinle birlikte gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu ölçüsü 7 tonu aşmıştır. Bu tablo Türkiye’nin kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki tüm ülkelerin gençlerinin uyuşturucudan korunmasında da değerli bir misyon üstlendiğini göstermektedir.”

Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.